Combinados (sushi, sashimi e makimono)

COMBINADO RAN

COMBINADO

Sushi, sashimi e makimonos

RAN 

20 peças Sashimi: 4 de salmão e 4 de atum
Sushi: 2 de salmão e 2 de atum
Makimono: 4 de filadélfia fry, 2 de filadélfia e 2 de califórnia

combinado_gari

COMBINADO

Sushi, sashimi e makimonos

GOMOKU 

40 peças Sashimi: 10 de salmão e 10 de atum
Sushi: 5 de salmão, 5 de atum e 2 de salmão skin
Makimono: 4 de hot filadélfia e 4 de filadélfia fry

combinado_gari

COMBINADO

Sushi, sashimi e makimonos

SHAKE 

40 peças Sashimi: 20 de salmão
Sushi: 10 de salmão e 2 de salmão skin
Makimono: 8 de hot filadélfia

combinado_zuma

COMBINADO

Sushi, sashimi e makimonos

KYOKAN 

48 peças Sashimi: 5 de salmão, 5 de atum e 10 de peixe branco
Sushi: 5 de salmão, 5 de atum, 4 de peixe branco, 4 de salmão skin e 2 de camarão
Makimono: 2 de ovas, 4 de califórnia e 4 de hot filadélfia

COMBINADO KOTOBUKI

COMBINADO

Sushi, sashimi e makimonos

KOTOBUKI 

84 peças Sashimi: 10 de salmão, 10 de atum e 5 de peixe branco
Sushi: 9 de salmão, 9 de atum, 6 de peixe branco, 3 de camarão, 3 de polvo, 4 de enguia e 3 de vieira
Makimono: 6 de tekka, 4 de califórnia, 8 de hot filadélfia e 3 de shake maki

RESERVAS